หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อติดตั้งเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อติดตั้งเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาขยาย (เขาสวรรค์) โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 45 วัตต์ พร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าเขาขยาย หมู่ที่ 8 ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 57 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาขยาย (เขาสวรรค์) โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 45 วัตต์ พร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าเขาขยาย หมู่ที่ 8 ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 57 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาขยาย (เขาสวรรค์) โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 45 วัตต์ พร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าเขาขยาย หมู่ที่ 8 ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 57 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก [ 20 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13