หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เรื่อง ระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 5/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ ประจำปี 2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เรื่อง ระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
ประชาสัมพันธ์.... องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ #กรณีรับเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)     2      3      4