หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เรื่อง ระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประชาสัมพันธ์.... องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ #กรณีรับเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ....เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เรื่อง ระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 1 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2      3