หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2563 ส่วนที่ 1 [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2563 แบบ ผด.02-1 ประเภทครุภัณฑ์ [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2563 (5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2563 (4)ยุทธศาสตรการพัฒนาการท่องเที่ยวฯ [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2563 (3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2563 (2)ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2563 (1)ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)