หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินความเสี่ยง 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปรงใน ปี 2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ อบต.เขาท่าพระ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานฯ ประจำปี 2563 [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
การดำเนินการตามนโยบานการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน วิเคราะห์ผลการประเมิน62 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)