หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฎิบัติในการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)


แผนภูมิขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน


ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


คู่มือแนะนำประชาชนติดต่อราชการ


คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น ของ อบต.เขาท่าพระ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  (1)