หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฎิบัติในการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)


แผนภูมิขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน


ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


คู่มือแนะนำประชาชนติดต่อราชการ

 
  (1)