ท่านต้องการให้ อบต.เขาท่าพระ พัฒนาในเรื่องใดมากที่สุด
ถนนสาธารณะ ( 70 )
24.31%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 95 )
32.99%
ระบบน้ำประปา ( 27 )
9.38%
ระบบน้ำเพื่อการเกษตร ( 74 )
25.69%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 22 )
7.64%